Skip to content

Bokningsmanual | Varausohjeet

Under 2023 har vi slopat alla digitala bokningssystem. Det är bara att dyka upp till lektionen – och likaså blir inga lektioner på veckoschemat inställda p.g.a. för få deltagare.

Du kan lita på att lektionerna hålls enligt schemat.