Skip to content

Ashtanga fortsättning A

  9 JANUARI – 15 FEBRUARI 2023 | 9. TAMMIKUUTA – 15. HELMIKUUTA 2023

  ASHTANGA FORTSÄTTNINGSKURS – ASTANGAJOOGAN JATKOKURSSI

  ASHTANGA FORTSÄTTNING A

  Vi tränar ställningarna mer i ett flöde i takt till gruppens andetag, och lär oss alla stående ställningar och ungefär halva Primary Series.

  För dig som gått grundkurs (eller motsvarande).

  Denna kurs motsvarar vad som varit “Ledd Ashtanga | Ohjattu Astanga” hela hösten 2022 i Raseborgs Yogaskola.

  Du kan anmäla dig här till kursen som går på måndagar eller på onsdagar, eller till båda två! Båda dagarna är i princip samma kurs, men lite anpassade efter grupperna.

  Yoga ska tränas på ett lugnt och omsorgsfullt sätt – oberoende av hurdan sorts yoga du tränar! 

  Paradoxen är att mjuka rörelser kräver styrka och kroppskontroll. Patañjali skriver i sutrorna “Sthira sukham asanam”, vilket betyder att hållningen (asana) ska vara stabil, fokuserad, jordad (sthira) och samtidigt avslappnad, lätt och behaglig (sukha).

  I min undervisning vill jag att eleven ska få maximal nytta av övningarna, oberoende av ålder eller kroppstyp. En stor del av mina elever har varit dubbelt min egen ålder, vilket har lärt mig att anpassa undervisningen och jag kan ge nyttiga alternativ som hjälper eleven att upprätthålla en sund miljö i kroppen.

  Som yogalärare måste man förstå att en del övningar kan orsaka problem för vissa, och då kunna erbjuda andra alternativ med motsvarande nyttoeffekter.

  Lärare: Alexander Lemberg

  Pris:
  1 dag / vecka: 82€ / 77€
  2 dagar / vecka: 160€ / 152€

  Anmälan | Imoittautuminen