Skip to content

Ashtanga fortsättning B

  12 JANUARI – 16 FEBRUARI 2023 | 12. TAMMIKUUTA – 16. HELMIKUUTA 2023

  ASHTANGA FORTSÄTTNINGSKURS B – ASTANGAJOOGAN JATKOKURSSI B

  ASHTANGA FORTSÄTTNING B

  Vi lär oss att göra delar av serien på egen hand och får mer personlig undervisning och assistans.

  Lektionerna är lite längre, och det finns således tid och möjlighet att fördjupa sig mer i andetagen och lugnet av träningen, samt att gå längre fram i de sittande och de avslutande ställningarna. 

  Du får mer personliga utmaningar och projekt att jobba på. Var och en gör slutrörelser och avslappning på egen hand och avslutar kanske lite olika tidpunkt.

  För dig som gått på våra ledda ashtanga yoga lektioner och vill lära dig mer.

  Yoga ska tränas på ett lugnt och omsorgsfullt sätt – oberoende av hurdan sorts yoga du tränar! 

  Paradoxen är att mjuka rörelser kräver styrka och kroppskontroll. Patañjali skriver i sutrorna “Sthira sukham asanam”, vilket betyder att hållningen (asana) ska vara stabil, fokuserad, jordad (sthira) och samtidigt avslappnad, lätt och behaglig (sukha).

  I min undervisning vill jag att eleven ska få maximal nytta av övningarna, oberoende av ålder eller kroppstyp. En stor del av mina elever har varit dubbelt min egen ålder, vilket har lärt mig att anpassa undervisningen och jag kan ge nyttiga alternativ som hjälper eleven att upprätthålla en sund miljö i kroppen.

  Som yogalärare måste man förstå att en del övningar kan orsaka problem för vissa, och då kunna erbjuda andra alternativ med motsvarande nyttoeffekter.

  Lärare: Alexander Lemberg

  Pris: 82€ / 77€

  Anmälan | Imoittautuminen